Tu si môžete stiahnuť najčastejšie využívané tlačivá.

 

 OZNÁMENIA

Oznámenie o zanechaní štúdia - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Oznámenie o zanechaní štúdia - PLNOLETÝ ŽIAK

 
 PRIHLÁŠKY Prihláška na nadstavbové štúdium
Prihláška na zahraničnú stáž
 
 POTVRDENIA Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o návšteve školy - PRÍDAVKY
 
 ŽIADOSTI Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky
 

Žiadosť o prerušenie štúdia - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o prerušenie štúdia - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o zmenu študijného/učebného odboru - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o zmenu študijného/učebného odboru - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o predĺženie klasifikačného obdobia - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o povolenie opakovať ročník - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o povolenie opakovať ročník - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o povolenie opakovať ročník so zmenou študijného/učebného odboru - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o povolenie opakovať ročník so zmenou študijného/učebného odboru - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o štúdium podľa INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o štúdium podľa INDIVIDUÁLNEHO PLÁNU - PLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o pokračovanie v prerušenom štúdiu - NEPLNOLETÝ ŽIAK

Žiadosť o pokračovanie v prerušenom štúdiu - PLNOLETÝ ŽIAK

 
Žiadosť o vydanie preukazu žiaka ISIC
Žiadosť o vydanie dopravnej karty (MHD)
Žiadosť o vydanie preukazu - ŽSSK (VLAK)
 
Žiadosť o sociálne štipendium
 
 VYHLÁSENIA

Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane pre občianske združenie BYSTRICKÁ HOTELKA - MOJA ŠKOLA - .pdf

 

 

V á ž e n í  r o d i č i a  a  p r i a t e l i a  š k o l y,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2 % z dane!

 

Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %! Ďakujeme.

   
 INÉ Zásady správania - exkurzia
Zásady správania - cvičenie ochrany zdravia človeka a prírody
Zásady správania - školský výlet
Zásady správania - školská akcia