e-kabinet SJL

e-poznámky

e-testy

tézy

cieľové požiadavky

povinná literatúra

 

ČLENOVIA KABINETU

Mgr. Oľga Tomanková

Mgr. Marián M. Mackovič

Mgr. Eva Budová

Mgr. Ľubomíra Kubašková

Mgr. Stanislava Psotová

PaedDr. Zdena Martuliaková

čestný člen

 

 POČET NÁVŠTEV

 

 

 

 

 

Vitajte na stránke venovanej slovenčine,
jej krásnote i náročnostiam.
 
 
EXKURZIE
ORGANIZOVANÉ KABINETOM SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
DESTINÁCIA ROČNÍK

TERMÍN

CENA-predbežná
Štátna vedecká knižnica - Banská Bystrica 1. marec 2018 € 2,-/2 KP
Pamätná izba Jozefa Gregora Tajovského - Tajov 2. október 2017

€ 2,-/2KP

Matica slovenská, Národný cintorín - Martin 3. október 2017 € 2,-/2 KP
Modra; Devín; Bratislava; Nitra 4. október 2017 € 15,-
Pre uskutočnenie plánovanej exkurzie je potrebné zabezpečiť minimálne 80%-nú účasť žiakov.
 
SÚŤAŽE
ORGANIZOVANÉ KABINETOM SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018
Názov súťaže TERMÍN SÚŤAŽE INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Keď si vymýšľam 2017 01. 10. - 23. 11. 2016 Školské kolo celoslovenskej súťaže o najlepšiu žiacku sci-fi poviedku.
Perom žiaka 2017

17. 11. 2016

- 01. 02. 2017

Súťaž o najlepší žiacky literárny počin v kategóriách: báseň, poviedka, glosa (fejtón).
     

 

KONTROLNÉ SLOHOVÉ PRÁCE
PODĽA JEDNOTLIVÝCH ODBOROV A ROČNÍKOV

 

HOTELOVÁ

AKADÉMIA

ŠTUDIJNÉ

ODBORY

NADSTAVBOVÉ

ODBORY

UČEBNÉ

ODBORY

1. ročník Súkromný list Súkromný list Umelecký opis Súkromný list
Charakteristika osoby

Beletrizovaný životopis

Beletrizovaný životopis

Rozprávanie

Beletrizovaný životopis

2. ročník Umelecký opis Umelecký opis Úvaha Charakteristika osoby
Diskusný príspevok
Charakteristika osoby Charakteristika osoby Slávnostný prejav Rozprávanie
3. ročník Rozprávanie Rozprávanie   Úvaha
Výklad Úvaha Príležitostný prejav
4. ročník Úvaha Diskusný príspevok  
Diskusný príspevok Slávnostný prejav
5. ročník Slávnostný prejav  
 
 
HODNOTENIE
PÍSOMNÝCH PRÁC
A ÚSTNYCH ODPOVEDÍ
PODĽA ZÍSKANÝCH PERCENT
 
ZNÁMKA ROZSAH V %
1 85 - 100
2 70 - 84
3 50 - 69
4 35 - 49
5 0 - 34

 

 
HODNOTENIE
KONTROLNÝCH
PRAVOPISNÝCH CVIČENÍ
PODĽA POČTU CHÝB
 
ZNÁMKA CHYBY %
1 0 100
1 95
2 90
2 3 80
4 75
5 70
3 6 65
7 60
8 55
4 9 45
10 40
11 35
5 12 30
13 20
14 10
15 5
16< 0

 

 
REFERÁTY
Pri zachovaní bodového systému je maximálna bodová hodnota za referát 15 bodov.
 
POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY!
 
Referát musí formou aj obsahom zodpovedať úrovni žiakov strednej školy - budúcich maturantov. Na formálnu úpravu vám  poslúži šablóna, do ktorej vpíšete svoj referát. Minimálny rozsah referátu je 1 strana formátu A4, maximálny rozsah referátu sú 3 strany formátu A4 (bez zarátanie strán prílohy).
 
Hodnotenie referátu:
obsahová stránka (4b), jazyk, štýl, pravopis (2b), vlastný názor prezentovaný v práci (2b), počet použitých zdrojov + správna citácia (2b), ústne zreferovanie /úroveň prejavu/ (5b)
 
Referát o diele musí obsahovať základné údaje:
autor, žáner (žánrový variant), kompozícia, téma, hlavná myšlienka, hlavné postavy a ich stručná charakterizácia, dej (je potrebné zachytiť najmä kľúčové konflikty medzi postavami; pri rozsiahlejších dielach stručne zhrňte dej každej jednotlivej kapitoly)
 
POZOR!!!  V prípade, že svoj referát doplníte o údaje z iných publikácií, článkov (tlačenej i elektronickej formy), nesmiete zabudnúť uviesť zdroje použitých prameňov. Pri uvádzaní použitej literatúry používajte bibliografický zápis (určený normou).
 
Obrázky, fotografie, ilustrácie umiestňujte za referát v časti Príloha. Počet strán prílohy je neobmedzený.
 
Stiahni: Referát - šablóna
 
 

Štúrovci sa 20. marca 1849 zvečnili pred cestou do Olomouca, kde sa chystali navštíviť cisára Františka Jozefa I. Na najstaršom fotografickom zachytení obrazu (dagerotypia) sú významní slovenskí dejatelia. Ide o vôbec jedinú ich spoločnú známu fotografiu. Túto vzácnu snímku vlastní Slovenská národná knižnica v Martine a má historicky nevyčísliteľnú hodnotu. Okrem Štúra na fotke pózujú aj Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Samo Chalupka, Karol Kuzmány či Andrej Radlinský.