ŠKOLSKÉ KOLO SOČ SA USKUTOČNÍ
v utorok 11. februára 2020 - II. HA, II.HB
 
 
 

návrhy tém

 
1. Cestovný ruch v regióne
2. Potravinové intolerancie
3. Ako využiť potraviny rozumne
4. Remeslo má zlaté dno
5. Vplyv stravovania na vnútro človeka
6. Vplyv stravovania na zovňajšok človeka
7. Málo známe druhy ovocia v našej kuchyni
8. Flair and freestyle barman
9. Špeciality pre vegetariánov a vegánov
10. Miešané nápoje
11. Školský výlet za spoznávaním a kultúrou
12. Návykové látky v gastronómii
13. Vybraná cudzia kuchyňa a možnosti jej realizácia v našej kuchyni
14. Stravovanie športovcov
15. Fínsko - krajina tisíc jazier a cestovných možností
  Poznámka: možno navrhnúť aj vlastnú tému / gastronómia, cestovanie, voľný čas, športovanie, informačné technológie, kultúra