ŠKOLA

 

 

SEKRETARIÁT

 

 

Adriana ZELENÁ

 

 

 

 

Denisa TOMKOVÁ

 

asistentka riaditeľa školy

správkyňa registratúry

a koordinátorka žiackej agendy

 

 

 

 

sekretariat@soshotelovabb.sk

tomkova@soshotelovabb.sk

 

048 / 470 04 41

048 / 470 04 41

 

 

 

 

TECHNICKO-EKONOMICKÝ ÚSEK

 

  Bc. Renáta RYMARENKOVÁ

vedúca úseku

pre technicko-ekonomické činnosti

 

rymarenkova@soshotelovabb.sk

048 / 470 04 49

 

 

 

Milena MAZÚCHOVÁ

 

 

 

 

Dana BÁLINTOVÁ

 

účtovníčka

personalistka

a mzdová účtovníčka

 

 

 

 

mazuchova@soshotelovabb.sk

balintova@soshotelovabb.sk

 

048 / 470 04 49

048 / 470 04 49

 

 

 

 

Ing. Tomáš LIPNIČAN

 

 

 

 

Jozef CIMERMAN

 

bezpečnostný technik

školník

 

 

 

 

lipnican@soshotelovabb.sk

048 / 470 04 43

 

048 / 470 04 47

   

 

 
Restaurant BELVEDER

 

 

Mgr. Erika VAŠOVÁ

vedúca pracoviska

 

vasova-belveder@soshotelovabb.sk

048 / 413 40 41     0917 339 065

 

 

 

Daniel ČERMÁK

šéfkuchár

 

 
 

 

 

 

Jana HUDÁKOVÁ

 

 

 

 

Stanislav PREČUCH

 

zmenová barmanka

zmenový barman

 

 

 

 
     
     

 

 

 

Martina KASÁŠOVÁ

 

 

 

 

Petra MALAJOVÁ

 

zmenová kuchárka

zmenová kuchárka

 

 

 

 
     
     

 

 

 

 

 

Bufet a jedáleň - OKRESNÝ ÚRAD BB

 

 

Jozef MRAVEC

vedúci pracoviska

 

mravec@soshotelovabb.sk

048 / 430 64 73  0903 108 052