Vážení rodičia, milí študenti!

Študentské obdobie, ktoré je zároveň obdobím dospievania, patrí medzi najkrajšie v našom živote, ale môže prinášať aj pocity osamelosti, strachu, neúspechu, problémy s adaptáciou či iné. Ako výchovná poradkyňa sa snažím pomôcť študentom nájsť vhodné riešenia ich problémov v oblasti výchovy a vzdelávania. Veď vždy je dôležité včas sa poradiť a vyrozprávať.

V rámci výchovného poradenstva poskytujem informácie v oblasti výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a študijného poradenstva. Mojou náplňou je aj ďalšie profesionálne smerovanie  našich absolventov a výber ich vysokých škôl.

Prajem Vám úspešný školský rok!

                                                                                                             Monika Masárová

výchovná poradkyňa

 

KONZULTAČNÉ HODINY

(Mimoriadna konzultačná hodina po vzájomnej telefonickej dohode.)

048 / 470 04 44

10:45 hod. - 12:25 hod.

KAŽDÝ UTOROK

 

Pokyny na vyplnenie prihlášky na vysokú školu

 

Kódy (školy a odborov štúdia)

 

Vzor vyplnenej prihlášky na vysokú školu