Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu je verejným obstarávateľom

podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
 

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2018

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2017

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2016

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2015

PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA NA ROK 2014