PREDMETOVÁ KOMISIA

TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY

 

Ing. Eva PLANČÁROVÁ

vedúca predmetovej komisie

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY

 

Bc. Viera MYDLOVÁ

vedúca predmetovej komisie

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

CUDZÍCH JAZYKOV

 

Mgr. Eva BUDOVÁ

vedúca predmetovej komisie

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

SPOLOČENSKOVEDNÝCH PREDMETOV

 

Mgr. Oľga TOMANKOVÁ

vedúca predmetovej komisie

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

 

Mgr. Viera BEŠŤÁKOVÁ

vedúca predmetovej komisie

 

PREDMETOVÁ KOMISIA

TELESNEJ VÝCHOVY

 

Mgr. Robert ŠTRBÁK

vedúci predmetovej komisie