pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu

Školská 5, Banská Bystrica

 
 

Predseda Rady školy

Ing. Miriam JANČOVÁ
radaskoly@soshotelovabb.sk

Zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

Ing. Miriam JANČOVÁ
Bc. Viera MYDLOVÁ

Zástupcovia ostatných zamestnancov školy

Bc. Renáta RYMARENKOVÁ

Zástupcovia rodičov

Slavomíra OLERÍNYOVÁ
Ing. Róbert RUSKO
Rastislav SLOBODNÍK

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Mgr. Marianna KEMKOVÁ
Ing. Anna ORFÁNUSOVÁ
Ing. Peter SCHVARCZ
Ing. Ján ŠABO

Zástupca žiakov školy

Paulína FARTELOVÁ