POČET NÁVŠTEV STRÁNKY:

 

: 

 
 

Kulinárske umenie trochu inak. Aj tak môžeme charakterizova skúšky z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky našich žiakov študujúcich v študijnom odbore hotelová akadémia.

Svojim zákazníkom každý školský rok ponúknu príjemnú atmosféru, špecificky vyzdobené priestory a bohatý sortiment špecialít.

Spokojní hostia, usmiati rodičia a partneri školy či hrdí majstri – v takej atmosfére prebiehajú praktické maturitné skúšky našich žiakov.

 

 

 

 

 

16. mája 2017

17:00 - 21:30

 

17. mája 2017

11:00 - 14:00

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

16. - 17. mája 2017

11:00 - 14:30

 

Okresný úrad - jedáleň

Nám. źudovíta Štúra 1, Banská Bystrica

 

17. mája 2017

17:00 - 21:30

18. mája 2017

11:00 - 14:00

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

18. mája 2017

17:00 - 21:30

 

19. mája 2017

11:00 - 14:00

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

18. - 19. mája 2017

11:00 - 14:30

 

Okresný úrad - jedáleň

Nám. źudovíta Štúra 1, Banská Bystrica

 

 

 

  Š 2012 - 2017  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, BANSKÁ BYSTRICA

Všetky práva sú vyhradené.