POČET NÁVŠTEV STRÁNKY:

 

: 

 
 
 

 

 

 

 

 

Kulinárske umenie trochu inak. Aj tak môžeme charakterizova skúšky z praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky našich žiakov študujúcich v študijnom odbore hotelová akadémia.

Svojim zákazníkom každý školský rok ponúknu príjemnú atmosféru, špecificky vyzdobené priestory a bohatý sortiment špecialít.

Spokojní hostia, usmiati rodičia a partneri školy či hrdí majstri – v takej atmosfére prebiehajú praktické maturitné skúšky našich žiakov.

 

14. mája 2018

11:00 - 14:00

 

15. mája 2018

11:00 - 14:00

 

Okresný úrad - BUFET

Nám. źudovíta Štúra 1, Banská Bystrica

 

15. mája 2018

17:00 - 21:30

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

16. mája 2018

17:00 - 21:30

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

16. mája 2018

11:00 - 14:00

 

17. mája 2018

11:00 - 14:00

 

Okresný úrad - BUFET

Nám. źudovíta Štúra 1, Banská Bystrica

 

17. mája 2018

17:00 - 21:30

 

Restaurant BELVEDER

Ul. Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica

 

 

 

  Š 2012 - 2018  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA HOTELOVÝCH SLUŽIEB A OBCHODU, BANSKÁ BYSTRICA

Všetky práva sú vyhradené.