NAŠA ŠKOLA

zabezpečuje dištančnú formu štúdia prostredníctvom systému EduPage.


VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2020/2021

 

 

OTVORENÁ VÝZVA

- DAROVANIE KRVI

 

 

 

7 dôvodov,

prečo ísť študovať

na našu školu