VYUČOVANIE POZASTAVENÉ

DO ODVOLANIA.

 

NAŠA ŠKOLA

zabezpečuje dištančnú formu štúdia prostredníctvom systému EduPage.


Vyzývame všetkých žiakov, ktorí sa ešte neprihlásili cez svoje EduPage konto, aby tak urobili do 29. marca 2020.

 

Táto výzva platí aj pre žiakov študujúcich podľa individuálneho študijného plánu.

 

 

Bližšie informácie o posune termínov

prijímacích skúšok, ale aj o termínoch maturitných a záverečných skúšok

nájdete v aktuálnom rozhodnutí

ministra školstva

TU.

 

 

 

BBSK hľadá dobrovoľníkov
Ak chceš pomôcť obyvateľom nášho kraja, ktorí potrebujú tvoju pomoc, staň sa dobrovoľníkom.

 

PRIHLÁSENIE

 

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

DO 1. ROČNÍKA V ŠK. ROKU 2020/2021

7 dôvodov,

prečo ísť študovať

na našu školu