VŠETKÝM ŽIAKOM PRAJEME

PRÍJEMNE STRÁVENÉ PRÁZDNINY.

 

 

Výzva na podávanie návrhov

na uzavretie zmluvy -

PREVÁDZKOVANIE NÁPOJOVÉHO AUTOMATU.

 

 

7 dôvodov,

prečo ísť študovať

na našu školu