HARMONOGRAM 2. KONZULTÁCIE

K PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY

PRE 2. ROČNÍK NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA - II.VE

1. marec 2018

-HARMONOGRAM-

 

 

HARMONOGRAMY

PREZENTÁCIÍ PRÁC SOČ PRE 2. ROČNÍK (HA)

KLIKNITE SEM