OZNAM

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 25/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 11. 10. 2020

s účinnosťou od 12. októbra 2020 až do odvolania

 

sa prerušuje školské vyučovanie v stredných školách.

Riaditeľ školy zabezpečí dištančné vzdelávanie žiakov.

 

V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte.

 

 

MANUÁL PRE STREDNÉ ŠKOLY

Manuál pre stredné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

 

Často kladené otázky

 

Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak  podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

 negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

 pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

 V prípade, že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

 

 

PROJEKTY ERASMUS+

POZRITE SI PREZENTÁCIE

O AKTUÁLNE PREBIEHAJÚCICH PROJEKTOCH

 

KA102

S gastronómiou a angličtinou úspešne na európsky trh práce

 

KA229

A Healthy Taste of Inclusion

 

 

 

 

Oznam zákonným zástupcom

a žiakom

 Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

 

TLAČIVO - Dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti stiahnete TU

 

7 dôvodov,

prečo ísť študovať

na našu školu