skola@soshotelovabb.sk

 

ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATEĽNE

sekretariat@soshotelovabb.sk

Prijímame dátové formáty: doc, docx, pdf, txt, jpg, jpeg, gif, xls, xlsx, ppt, pptx, zip

Ak je elektronická zásielka doručená v inom dátovom formáte, považuje sa za nedoručenú.

 

 

vychovnyporadca@soshotelovabb.sk

Ing. Monika MASÁROVÁ

 

radaskoly@soshotelovabb.sk

Ing. Miriam JANČOVÁ

 

restaurantbelveder@gmail.com

Mgr. Erika VAŠOVÁ - vedúca pracoviska

 

jedalenou@gmail.com

Jozef MRAVEC - vedúci pracoviska

 

kadernictvo@soshotelovabb.sk

Bc. Anna GREGOROVÁ, Bc. Martina ŠANTOVÁ - majsterky OV